Stowarzyszenie Edukacyjne „Volumin” zostało powołane w grudniu 2000 roku
przez pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku.

Naszym celem jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi kultury w regionie i edukacji medialnej lokalnego środowiska, upowszechnianie czytelnictwa, a także wspieranie osób i organizacji, które podejmują takie działania.

Działamy na terenie woj. pomorskiego. Siedzibą naszego Stowarzyszenia jest Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku. Organizacja działa na zasadzie wolontariatu, nie czerpiąc korzyści materialnych z podejmowanych zadań, dochód Stowarzyszenia to składki członkowskie oraz fundusze pozyskane od sponsorów, które Stowarzyszenie przeznacza w całości na realizację projektów.

Do tej pory Stowarzyszenie zrealizowało:

• Wydanie „Baśni Regionu Słupskiego” Jolanty Nitkowskiej-Węglarz (2002)
• Warsztaty „Wprowadzenie do edukacji humanitarnej” we współpracy z Fundacją Polska Akcja Humanitarna (2003)
• Współorganizacja kilku edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej
• Wystąpienie Stowarzyszenia z wnioskiem o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Sztuka Młodym” dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku za wieloletnią współorganizację Słupskiej Wiosny Literackiej (2004)
• ufundowanie nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Słupski Ośrodek Kultury (2005)
• ufundowanie nagród dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego „Baśnie regionu słupskiego” (2006)
• ufundowanie nagród dla laureatów Regionalnego Konkursu Plastycznego „Książka, która mnie wzruszyła, rozbawiła, zainteresowała” (2009)
• współorganizacja oraz ufundowanie nagród dla laureatów I edycji Konkursu Literackiego dla Nauczycieli (2010)
• współorganizacja oraz ufundowanie nagród dla laureatów II edycji Konkursu Literackiego dla Nauczycieli (2011)
• współorganizacja oraz ufundowanie nagród dla laureatów III edycji Konkursu Literackiego dla Nauczycieli (2012)
• ufundowanie nagród dla laureatów konkursu fotograficznego Literackie Krajobrazy Pomorza (2012)
• współorganizacja oraz ufundowanie nagród dla laureatów IV edycji Konkursu Literackiego dla Nauczycieli (2015)
• współorganizacja oraz ufundowanie nagród dla laureatów III edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Czy znasz twórczość Barbary Kosmowskiej?” (2015)
• współorganizacja oraz ufundowanie nagród dla laureatów konkursu literacko-plastycznego „Marzycielska poczta-wykonaj kartkę-list do chorego dziecka” (2015)
• współorganizacja oraz ufundowanie nagród dla laureatów IV edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Czy znasz twórczość Barbary Kosmowskiej?” (2016)
• współorganizacja Projektu Promocja czytelnictwa „Baśnie – zmyślone opowieści czy przewodnik o kulturze?”. Spotkanie z Jolantą Nitkowską-Węglarz (2016)
• realizacja wydarzenia Graffiti – Przemocy Nie! w ramach projektu: HIP-HOP Druga Szansa – projekt edukacyjno-profilaktyczny (2017)
• współorganizacja oraz ufundowanie nagród dla laureatów V edycji Konkursu Literackiego dla Nauczycieli (2017)
• ufundowanie nagród dla laureatów konkursu literacko-plastycznego „Marzycielska poczta-wykonaj kartkę-list do chorego dziecka” – VI edycja (2018)
• współorganizacja wydarzenia: Noc Biblioteki – spotkanie autorskie z Patrycją Skórą oraz warsztaty literackie pt. „Nasz patriotyzm” (2018)
• współorganizacja Projektu edukacyjno-profilaktycznego „Muralu – pozwól sercu bić” oraz ufundowanie nagród książkowych (2018)
• współorganizacja oraz ufundowanie nagród dla laureatów II Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego „Czy znasz twórczość Pauliny Hendel” (2019)

Od 23 lat Stowarzyszenie Edukacyjne „Volumin” jest współorganizatorem cyklicznej imprezy kulturalnej – Słupska Wiosna Literacka obecnie Pomorska Wiosna Literacka.

Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin zostało zgłoszone do nagrody okolicznościowej za całokształt działalności, a w szczególności za organizację Pomorskiej Wiosny Literackiej.

Decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 roku Stowarzyszeniu przyznano nagrodę pieniężną.

Władze Stowarzyszenia

WŁADZAMI STOWARZYSZENIA SĄ:

• Walne Zgromadzenie Członków
• Zarząd Stowarzyszenia
• Komisja Rewizyjna

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA TWORZĄ:

• EWA SIKORSKA – Prezes Stowarzyszenia
• Renata Łuczak – Wiceprezes
• Małgorzata Czerwińska – skarbnik
• Wioletta Pająk – członek Stowarzyszenia

DO KOMISJI REWIZYJNEJ WYBRANO:

• JANONIS JOLANTĘ
• CZAPIEWSKĄ DOROTĘ
• BONĘ JOLANTĘ

Adres i konto Stowarzyszenia Edukacyjnego VOLUMIN

SZANOWNI PAŃSTWO
Stowarzyszenie Edukacyjne VOLUMIN zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszych projektów.

Z poważaniem
PREZES STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO „VOLUMIN”
EWA SIKORSKA

76-200 SŁUPSK Ul. Jaracza 18 A
e-mail: volumin@pbp.slupsk.pl

Nasze konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawniej BGŻ S.A)  Oddział w Słupsku
Nr 12 2030 0045 1110 0000 0093 4290

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE FINANSOWE

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie