WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH –

rok szkolny 2022/2023

Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w  Słupsku

ul. Jaracza 18 A
www.pbp.slupsk.pl
DZIAŁANIE
DLA KOGO
MIEJSCE ZAJĘĆ
KONTAKT
osoba odpowiedzialna
Warsztaty wspierające działania edukacyjne „Kultura języka i eliminacja wulgaryzmów”
Uczniowie szkół ponadpodstawowych
Czytelnia PBP
Sala wystaw PBP
Agnieszka Melewska
Wydział Gromadzenia
i Opracowania
59 8422705 w. 41
a.melewska@pbp.slupsk.pl
Otwarte zajęcia z edukacji czytelniczej
i medialnej
Szkoła podstawowa
 ponadpodstawowa
Czytelnia PBP,
Sala wystaw PBP,
Wydział Multimedialny.
Liczba osób – klasa szkolna
Wioletta Pająk
Wydział Wspomagania Edukacji
59 8422705 w. 39 lub
59 8488839
Program zajęć bibliotecznych wspierający działania wychowawcze  „Książka jest dobra na wszystko”Uczniowie szkół podstawowychSala wystaw PBP
Anna Żuk
Wydział Udostępniania
59 8422705
59 8402660
Pomorska Wiosna Literacka
Placówki kulturalno-oświatowe Słupska i regionu
Biblioteki, przedszkola, szkoły, świetlice
Wioletta Pająk
Wydział Wspomagania Edukacji
59 8422705 w. 39 lub
59 8488839
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy miasta Słupska i regionu
Nauczyciele bibliotekarze
miasta Słupska
Sala wystaw PBP
Wioletta Pająk
Wydział Wspomagania Edukacji
59 8422705 w. 39 lub
59 8488839
Edukacja filmowa w edukacji ustawicznej – Edukacyjne projekcje filmowe
Dzieci i młodzież wszystkich typów szkół
Wydział Multimedialny.
Liczba osób –
klasa szkolna
Magdalena Szczegielniak
Wydział Udostępniania
59 8423564
Ogólnopolska Konferencja „Ekologia informacji”
Nauczyciele, bibliotekarze, środowisko oświatowe
Akademia Pomorska w Słupsku
Renata Mazurek
Wydział Udostępniania
59 8422705
59 8402660
Wspomaganie przyszłych nauczycieli bibliotekarzy- studentów i słuchaczy studiów podyplomowych słupskich ośrodków (AP, Atena)
Nauczyciele bibliotekarze Słupska i regionu
Czytelnia
Wioletta Pająk
Wydział Wspomagania Edukacji
59 8422705 w. 39, lub
59 8488839
Kampania „Zaczytani”
Wszyscy czytelnicy, mieszkańcy
Wydział Udostępniania
Renata Mazurek
Wydział Udostępniania
59 8422705
59 8402660
Punkt konsultacyjny dla nauczycieli bibliotekarzy regionu słupskiego
Nauczyciele bibliotekarze miasta Słupska i regionu
Wydział Wspomagania Edukacji
Wioletta Pająk
Wydział Wspomagania Edukacji
59 8422705 w. 39, lub
59 8488839
Zajęcia otwarte „Biblioteka – najmłodszym”Uczniowie szkół podstawowych
klasy 1-3,
Przedszkolaki
Sala wystaw PBP
Danuta Grzybowska
Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Dorota Czapiewska
Wydział  Wspomagania Edukacji
59 8422705 w. 39, lub
59 8488839
Konkurs Literacki dla Nauczycieli
(co dwa lata)
Nauczyciele woj. pomorskiegoPBP Słupsk
Jolanta Betkowska
Wydział Udostępniania Zbiorów
Cykle warsztatów z zakresu TIK – „Internet dla wszystkich”Emerytowani nauczyciele oraz inni użytkownicy biblioteki w wieku 50+Sala wystaw PBPMagdalena Szczegielniak
Wydział Udostępniania
59 8423564
multimedia@pbp.slupsk.pl
Realizacja programu zajęć w zakresie wolontariatu „Wolontariat w bibliotece”Uczniowie szkół ponadpodstawowychPBP Słupsk
Renata Lindorf
Wydział Wspomagania Edukacji
59 8488839

 

Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w  Słupsku
Filia w Bytowie

ul. Wąska 12
www.pbp.slupsk.pl/bytow/

 DZIAŁANIE

DLA KOGO
MIEJSCE ZAJĘĆ
KONTAKT
osoba odpowiedzialna
Prowadzenie sieci bibliotekarzy szkolnych PBP:
Pomagamy w realizacji działań
Badamy i diagnozujemy potrzeby
Wspieramy innowacyjne rozwiązania
Nauczyciele bibliotekarze powiatu bytowskiego
Filia PBP w Bytowie – Czytelnia
Grażyna Kikcio

Organizowanie cyklicznych tematycznych spotkań edukacyjnych dla nauczycieli we współpracy
z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Bytowie

· Integracja sensoryczna w rozwoju psychoruchowym dziecka
· ADHD – praktyczne wskazówki do pracy
· Zachowania agresywne  sposoby przeciwdziałania
· Dokumentacja wynikająca  z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
· Interpretacja opinii  i  orzeczeń wydawanych przez PPP w Bytowie
· Wypalenie zawodowe
· Testy diagnostyczne dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III

 

 

Nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy różnych typów placówek zainteresowani tematem

 

 

Sala audytoryjna TZN w Bytowie

Grażyna Kikcio
Zgłoszenia i pytania: 59  8222010
filia.bytow@pbp.slupsk.pl
Indywidualne wsparcie przygotowujących się do pracy nauczycieli– studentów i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie doboru literatury do tematu Studenci i słuchacze studiów podyplomowych
różnych specjalności
Filia PBP w Bytowie – Czytelnia
Grażyna Kikcio
Realizacja programu działań profilaktyczno-wychowawczych Współczesne oblicza przemocyNauczyciele, uczniowie szkół  ponadpodstawowych oraz inne zainteresowane osobySala audytoryjna TZN w BytowieGrażyna Kikcio

59 8222010
filia.bytow@pbp.slupsk.pl

Organizacja międzyszkolnego konkursu czytelniczego
Czy znasz twórczość… ?
Uczniowie wszystkich       typów szkółFilia PBP
w Bytowie
Grażyna Kikcio
Zgłoszenia i pytania:
59 8222010
filia.bytow@pbp.slupsk.pl
Realizacja programu zajęć
o charakterze wolontariatu Wolontariat jest OK.!
Uczniowie szkół ponadpodstawowychFilia PBP w BytowieGrażyna Kikcio
59 8222010
filia.bytow@pbp.slupsk.pl
Zajęcia z edukacji czytelniczej
i medialnej prowadzone aktywnymi metodami.

Tematy do wyboru:
· Filia PBP w Bytowie warsztatem informacyjnym maturzysty i przyszłego studenta.
· Katalogi jako źródła informacji
i rozwoju zainteresowań naukowych.
· Kartoteka zagadnieniowa on-line jako warsztat informacyjny biblioteki.
Zapraszamy również do zgłaszania własnych tematów.
 

Uczniowie różnych typów szkół, maturzyści

 

Filia PBP w Bytowie

Grażyna Kikcio
Zgłoszenia i pytania:
59 8222010
filia.bytow@pbp.slupsk.pl
Międzynarodowy Tydzień Pisania ListówUczniowie powiatu bytowskiegoFilia
PBP w Bytowie – Czytelnia
Zgłoszenia i pytania:
59 8222010
filia.bytow@pbp.slupsk.pl
Udział w ogólnopolskiej kampanii Zaczytani
Czytelnicy, mieszkańcy
oraz uczniowie placówek    z terenu miasta
Filia
PBP w Bytowie
Grażyna Kikcio
Zgłoszenia i pytania:
59 8222010
filia.bytow@pbp.slupsk.pl
Organizacja spotkań autorskich dla  mieszkańców,  nauczycieli i uczniówMieszkańcy oraz nauczyciele i  uczniowie placówek z terenu miastaSala audytoryjna TZN w  Bytowie
Filia
PBP w Bytowie
Grażyna Kikcio
59 8222010
filia.bytow@pbp.slupsk.pl

 

Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku
Filia w Człuchowie

ul. Wazów 1
www.pbp.slupsk.pl/czluchow/
DZIAŁANIE
DLA KOGO
MIEJSCE ZAJĘĆ
KONTAKT
osoba odpowiedzialna
Otwarte zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej
Uczniowie wszystkich typów szkół i przedszkola
Czytelnia PBP,
Filia Człuchów
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
Autorski program profilaktyczny „Fonoholizm – zanim będzie za późno”
Uczniowie wszystkich typów szkół i przedszkola
Czytelnia PBP,
Filia Człuchów
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
Pomorska Wiosna Literacka
Placówki kulturalno-oświatowe regionu człuchowskiego
Biblioteki, przedszkola, szkoły, świetlice
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu człuchowskiego – punkt konsultacyjnyNauczyciele bibliotekarze powiatu człuchowskiego
Czytelnia PBP,
Filia Człuchów
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnegoNauczyciele wychowania przedszkolnego miasta Człuchów
Czytelnia PBP,
Filia Człuchów
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
BiblioFerie – czytam i tworzęUczniowie szkół podstawowych
Czytelnia PBP,
Filia Człuchów
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
Wojewódzki Konkurs Czytelniczy:
„Czy znasz twórczość Pauliny Hendel?”
Uczniowie szkół ponadpodstawowych
Czytelnia PBP,
Filia Człuchów
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491

Indywidualne konsultacje z zakresu TIK

Emerytowani nauczyciele oraz inni użytkownicy biblioteki w wieku 50+
Czytelnia PBP,
Filia Człuchów
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Człuchowie – współorganizacja działań na rzecz lokalnego środowiska kulturalno – oświatowegoNauczyciele, uczniowie, rodzicewg. potrzeb
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
Indywidualne wsparcie przygotowujących się do pracy nauczycieli– studentów i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie doboru literatury do tematuStudenci i słuchacze studiów podyplomowych
różnych specjalności
Czytelnia PBP,
Filia Człuchów
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
W poszukiwaniu pracy – indywidualne wsparcie użytkowników w poszukiwaniu pracy przez InternetBezrobotni, absolwenci różnych typów szkół
Czytelnia PBP,
Filia Człuchów
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
Współpraca z Człuchowską Siecią Doradców ZawodowychNauczyciele – doradcy zawodowi
Czytelnia PBP,
Filia Człuchów
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
Marzycielska Poczta – Akcja Pisania ListówUczniowie powiatu człuchowskiegoFilia PBP w Człuchowie
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
Organizacja wystaw artystycznychMieszkańcy oraz nauczyciele i  uczniowie placówek z terenu miasta
Czytelnia PBP,
Filia Człuchów
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
Spotkania autorskieMieszkańcy, nauczyciele oraz uczniowie wszystkich typów szkół
Czytelnia PBP,
Filia Człuchów
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”Uczniowie wszystkich typów szkół i przedszkola
Czytelnia PBP,
Filia Człuchów
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491

 

Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w  Słupsku

Filia w Lęborku

ul. Dygasińskiego 14
www.pbp.slupsk.pl/lebork
DZIAŁANIE
DLA KOGO
MIEJSCE ZAJĘĆ
KONTAKT
osoba odpowiedzialna
Kampania „Zaczytani”
Wszyscy czytelnicy, mieszkańcy
Filia PBP
w Lęborku
Jolanta Bona
59 8621070
Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”Dla nauczycieli, uczniów, dzieci w przedszkolach
Zależy od zamówień, przedszkola, szkoły, świetlice
Jolanta Bona
Krystyna Modzelewska
59 8621070
filia.lebork@pbp.slupsk.pl
„Uwolnij książkę” – bookcrossing
Wszyscy czytelnicy, mieszkańcy
Filia PBP
w Lęborku
Jolanta Bona
Krystyna Modzelewska
59 8621070
Tydzień Pisania Listów
Uczniowie powiatu lęborskiego
Filia PBP
w Lęborku
Jolanta Bona
Krystyna Modzelewska
59 8621070
Otwarte zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej
Dla nauczycieli i uczniów
Filia PBP
w Lęborku, szkoły, biblioteki szkolne
Jolanta Bona
Krystyna Modzelewska
59 8621070
Spotkania autorskie
Dla wszystkich mieszkańców, nauczycieli, uczniów
Filia PBP
w Lęborku, MBP
Jolanta Bona
598621070
Sieć bibliotecznego samokształcenia, konferencje metodyczne
Dla nauczycieli, nauczycieli bibliotekarzy
Filia PBP
w Lęborku
Jolanta Bona
59 8621070
60+ w bibliotece
Seniorzy
Filia PBP
w Lęborku
Jolanta Bona
Krystyna Modzelewska
59 8621070
Wolontariat
Uczniowie klasy II ZSO nr 1 w Lęborku
Filia PBP
w Lęborku
Jolanta Bona
Krystyna Modzelewska
59 8621070
Książka miesiąca
Dla wszystkich mieszkańców, nauczycieli, uczniów
Filia PBP
w Lęborku
Jolanta Bona
Krystyna Modzelewska
59 8621070
„Książka na Internet”
Dla wszystkich mieszkańców, nauczycieli, uczniów
E-mail Biblioteki
Jolanta Bona
Krystyna Modzelewska
59 8621070
„Tydzień Bibliotek” (Dzień otwarty Biblioteki)
Dla wszystkich mieszkańców, nauczycieli, uczniów
Filia PBP
w Lęborku
Jolanta Bona
Krystyna Modzelewska
59 8621070
„Bezpłatne usługi internetowe”
Dla wszystkich mieszkańców, nauczycieli, uczniów
 Filia PBP
w Lęborku
Jolanta Bona
Krystyna Modzelewska
59 8621070
„Dla Bibliotekarzy” (link na stronie www biblioteki)
Dla nauczycieli bibliotekarzy
Strona internetowa Biblioteki
Krystyna Modzelewska
59 8621070
Współpraca ze szkołami wyższymi WSAiB
w Gdyni i Lęborku, szkoła policealna EXTERNUS w Lęborku
Dla wszystkich mieszkańców, nauczycieli, uczniów
Studenci i słuchacze szkół wyższych i policealnych
Filia PBP
w Lęborku, Biblioteka WSAiB w Gdyni
Jolanta Bona
59 8621070
Współpraca z pedagogiem ZSO nr 1
w Lęborku
Dyrektor ZSO nr 1, Nauczyciele, uczniowie szkoły
Filia PBP
w Lęborku, biblioteka ZSO nr 1, ZSO nr 1
Jolanta Bona
59 8621070

 

Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w  Słupsku
Filia w Miastku

ul. Chrobrego 7
www.pbp.slupsk.pl/miastko/
DZIAŁANIE
DLA KOGO
MIEJSCE ZAJĘĆ
KONTAKT
osoba odpowiedzialna
Otwarte zajęcia edukacyjne „Biblioteka Pedagogiczna czyta dzieciom utwory gości Pomorskiej Wiosny Literackiej”
Dla przedszkoli i szkół podst. klasy I-III
Filia PBP
w Miastku
Bernadeta Zwolska
Anna Kapischke-Drozdek
59 8572554
„Wiem, więc żyję bez ryzyka AIDS” – program wspierający działania  profilaktyczne
Szkoły ponadpodstawowe
Filia PBP
w Miastku
Bernadeta Zwolska
59 8572554
„Asertywność- dopalacze, narkotyki, witaminki” –  program wspierający działania profilaktyczne
Szkoły ponadpodstawowe
Filia PBP
w Miastku
Bernadeta Zwolska
59 8572554
„Uzależnienie od hazardu” – program wspierający działania profilaktyczneSzkoły ponadpodstawoweFilia PBP
w Miastku
Bernadeta Zwolska
59 8572554
Otwarte zajęcia biblioteczne
(ABC katalogów : tradycyjne
i elektroniczne źródła informacji, kartoteka zagadnieniowa, sporządzanie bibliografii załącznikowej i in. wg potrzeb nauczycieli)
Przedszkola i wszystkie rodzaje szkół
Filia PBP
w Miastku
Bernadeta Zwolska
Anna Kapischke-Drozdek
59 8572554
Filmy i bajki edukacyjne dla grup przedszkolnych wg. programów autorskich nauczycieli przedszkola
oraz innych nie objętych programem
Grupa przedszkolna objęta programem
Filia PBP
w Miastku
Bernadeta Zwolska
Anna Kapischke-Drozdek
59 8572554
Pomorska Wiosna Literacka na terenie Miastka i okolic
Uczniowie szkół oraz inni zaproszeni goście
instytucje kulturalno-oświatowe
Bernadeta Zwolska
Anna Kapischke-Drozdek
59 8572554
„Kameralna” Grupa Literacka
Wszyscy chętni twórcy z Miastka i okolic
Filia PBP
w Miastku
Bernadeta Zwolska
Anna Kapischke-Drozdek
59 8572554
„Zabawa w angielski” –
projekcja bajki edukacyjnej :  „Dora poznaje świat”  oraz „Lippy and Messy”
Przedszkolaki, oddziały „0”
Filia PBP
w Miastku

Bernadeta Zwolska

59 8572554
„Cała Polska czyta dzieciom” – akcja ogólnopolska Wszyscy zainteresowaniFilia PBP
w Miastku
Bernadeta Zwolska

Anna Kapischke-Drozdek
59 8572554
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy
Bibliotekarze szkolni
i (nie tylko)  z terenu Miasta i Gminy Miastka oraz spoza niej
Filia PBP
w Miastku
Bernadeta Zwolska

Anna Kapischke-Drozdek
59 8572554
Sieć współpracy
i samokształcenia oligofrenopedagogów

Oligofrenopedagodzy

Filia PBP
w Miastku
Bernadeta Zwolska
59 8572554
filia.miastko@pbp.slupsk.pl
Współpraca z OREW w Bobolicach
Uczestnicy sieci oligofreno-
pedagogów
Filia PBP
w Miastku
Bernadeta Zwolska
59 8572554
filia.miastko@pbp.slupsk.pl
Wystawy i kiermasze prac podopiecznych placówek współpracujących z bibliotekąWarsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, OREW i inneFilia PBP
w Miastku
Bernadeta Zwolska
Anna Kapischke-Drozdek
59 8572554
„ABC komputera” – otwarte zajęcia komputerowe dla seniorów  Nauczyciele emeryci oraz inni chętniFilia PBP
w Miastku
Bernadeta Zwolska
Anna Kapischke-Drozdek
59 8572554
Filmoteka Seniora- dyskusyjne projekcje filmoweNauczyciele emeryci oraz inni chętniFilia PBP
w Miastku
Bernadeta Zwolska
Anna Kapischke-Drozdek
59 8572554
„Film w Twojej Bibliotece” – projekcja filmu edukacyjnegoWszystkie zainteresowane placówki oświatowo-kulturalneFilia PBP
w Miastku
Bernadeta Zwolska
Anna Kapischke-Drozdek
59 8572554

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie