„Zapobieganie samobójstwom. Motywacja zachowań samobójczych” T. 1. red. nauk. Brunon Hołyst
Książka skierowana jest do studentów kierunków psychologii, socjologii i pedagogiki, medycyny do pracowników naukowych, pracowników oświaty, służby zdrowia oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami suicydologicznymi.
Dzięki publikacji Czytelnicy będą mogli poznać samobójstwo jako zjawisko indywidualne i społeczne.
Książka została podzielona na 12 głównych rozdziałów:
ROZDZIAŁ 1. Samobójstwa w perspektywie filozoficznej
ROZDZIAŁ 2. Model motywacji zachowań samobójczych
ROZDZIAŁ 3. Immanencja, transgresja i transcendencja człowieka predyktoryjnością prewencyjną w stosunku do zachowań suicydalnych
ROZDZIAŁ 4. Erozja więzi społecznych jako jeden z czynników ryzyka suicydalnego
ROZDZIAŁ 5. Samobójstwa w czasie izolacji penitencjarnej
ROZDZIAŁ 6. Spontaniczne samobójstwa altruistyczne na polu walki
ROZDZIAŁ 7. Kilka spostrzeżeń o swoistości samobójstw marynarzy na polskich statkach morskich
ROZDZIAŁ 8. Czynniki wpływające na ryzyko samobójcze u osób nieheteroseksualnych i transpłciowych
ROZDZIAŁ 9. Broń palna a samobójstwo – analiza suicydologiczna
ROZDZIAŁ 10. List samobójcy jako gatunek wypowiedzi i fakt kulturowy
ROZDZIAŁ 11. Nauczyciel wsparciem dla ucznia w stanie ryzyka suicydalnego (następstwa długotrwałego stresu)
ROZDZIAŁ 12. Koncepcja stanowiska suicydologa w jednostce samorządu terytorialnego

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie