„Zagrożone dorastanie. T. 2. Od rozwoju zaburzonego do zrównoważonego” Red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Marek Walancik
W drugim tomie zespół autorski kontynuuje rozważania nad rzeczywistością społeczną,w tym jej aspektami, które mogą prowadzić do zaburzenia dojrzewania i zachowań ryzykownych. Szerszą uwagę poświęcają aktywności młodych w cyberprzestrzeni (cyberzagrożenia i zachowania problemowe) oraz społeczno-kulturowej przestrzeni zaburzającej rozwój dziecka od jego poczęcia aż do dorosłości.
Publikacja podzielona jest na dwie główne części:
  1. Psychofizyczne i społeczne konteksty rozwoju dzieci i nastolatków
  2. Problemy, diagnozy, rozwiązania i profilaktyka
Te dwie części podzielone są na rozdziały i podrozdziały.

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie