Knopik Tomasz „Zafascynowani światem. Efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów w codziennej praktyce szkolnej”
W książce zaprezentowane są najważniejsze ujęcia teoretyczne odnoszące się do zagadnienia zdolności i zainteresowań oraz zawarte gotowe ćwiczenia do bezpośredniego wykorzystania w praktyce szkolnej. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na kluczową rolę wspomagania uczniów w rozwijaniu własnych talentów i zainteresowań w procesie kształcenia i wychowania na każdym etapie edukacji. Głównym adresatem proponowanych ćwiczeń i form pracy jest uczeń zdolny, który potrzebuje wsparcia w rozpoznawaniu i realizowaniu posiadanych możliwości.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie