Autorka w książce zawarła przemyślenia dotyczące literatury i analizy aktualnych badań empirycznych , a doświadczenie płynące z pracy klinicznej i terapeutycznej pozwoliło na ocenę uzyskanych wyników badań.

Obszerna publikacja skierowana jest do odbiorców, którzy zainteresowani są różnymi kontekstami psychopatologii ujawnianej przez dorastającego człowieka. Może stanowić materiał dydaktyczny dla studentów psychologii, socjologii czy pedagogiki, ale też być źródłem wiedzy dla specjalistów i praktyków: psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, socjoterapeutów i innych pracowników oświaty oraz służby zdrowia, którzy pracują z młodzieżą. Jest skierowana jest również do rodziców, którzy chcą lepiej poznać swoje dorastające dzieci i pomóc im rozwijać się prawidłowo. Podział książki to:

 

Część I. Część teoretyczna

Rozdział 1. Okres dorastania

Rozdział 2. Konteksty rozwoju młodzieży w okresie dorastania

Rozdział 3. Wybrane problemy okresu dorastania

Część II. Część empiryczna

Rozdział 4. Metodologia badań własnych

Rozdział 5. Wyniki badań własnych i dyskusja nad nimi

Rozdział 6. Wnioski i kierunki dalszych badań

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie