Chałas Krystyna, Kowalczyk Stanisław „Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym. Elementy teorii i praktyki. T. 2, Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój”
W publikacji autorzy zwrócili uwagę na rolę wartości narodowo-patriotycznej w integralnym rozwoju człowieka. Dokonali także szczegółowej analizy poszczególnych wartości w aspekcie celów wychowania.
Podział książki:
Część I
  1. Subkultury narodu
  2. Naród i Ojczyzna
  3. Obiektywno-przedmiotowe wartości narodowo-patriotyczne
  4. Subiektywno-podmiotowe wartości narodowo-patriotyczne
  5. Zagrożenia wartości narodowo-patriotycznych
  6. Wartości narodowo-patriotyczne a procesy europejskiej integracji globalizacji
Część II
  1. Teoretyczne podstawy wychowania ku wartościom narodowo-patriotycznym
  2. Zarys programów wychowawczych

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie