Mikołajczyk Małgorzata „Wspomaganie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu. Poradnik dla rodziców i terapeutów”

Wydanie drugie zawiera nowe spojrzenie na autyzm. Publikacja skierowana jest do pedagogów, psychologów, terapeutów-rewalidatorów, psychologów-terapeutów, rodziców i opiekunów dzieci autystycznych, studentów pedagogiki specjalnej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz ośrodków interwencji.

Książka podzielona jest na trzy rozdziały:

  1. Autyzm dziecięcy – charakterystyka odmienności rozwojowych
  2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu. Zasady pracy oraz metody terapeutyczne dostosowane do odmienności rozwojowych
  3. Analiza indywidualnych przypadków

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie