„Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze”. Pod red. Agnieszki Ogonowskiej, Grzegorza Ptaszka
Autorami tekstów publikacji są głównie psycholodzy, reprezentujący różne ośrodki naukowe z całej Polski.
W książce zaprezentowano Czytelnikom refleksję nad rolą psychologii w kontekście kontaktu człowieka z mediami (głównie telewizją i Internetem) oraz nowymi technologiami. W tomie znajdują się zarówno artykuły teoretyczne, wprowadzające w problematykę, jak i odnoszące się do zagadnień szczegółowych, analizujące określone zjawiska i problemy.
Publikacja podzielona jest na trzy części.
  I.  Psychologia mediów – filar edukacji medialnej.
 II.  Pułapki medialnej rzeczywistości i psychologia odbioru.
III. Nowe media i technologia.

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie