Lewińska Beata, Mierzwiak Jerzy, Kozak Wioletta „Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. Plastyka, historia sztuki”

Zeszyt został przygotowany przez twórców podstawy programowej obowiązującej w liceach i technikach od września 2019 r. Zawiera zarówno teoretyczne rozważania dotyczące treści aktu prawnego, jak i praktyczne wskazania dla nauczycieli pomagające zastosować te zapisy w codziennej pracy. Poradnik składa się z części zawierającej:

· Preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego, III etap edukacyjny: 4-letnie liceum  ogólnokształcące oraz 5-letnie technikum – przedmiot plastyka
· Podstawa programowa przedmiotu plastyka
· Komentarz do podstawy programowej przedmiotu plastyka
· Preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego, III etap edukacyjny: 4-letnie liceum ogólnokształcące oraz 5-letnie technikum – przedmiot historia sztuki
· Podstawa programowa przedmiotu historia sztuki
· Komentarz do podstawy programowej przedmiotu historia sztuki
· Wskazówki metodyczne

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie