Skarbek Karolina „Uzdolnienia matematyczne u dzieci. Co pozwala rozwinąć skrzydła dzieciom uzdolnionym matematycznie?”
Publikacja jest adresowana do rodziców i nauczycieli oraz wszystkich, którym los i kariera edukacyjna dzieci uzdolnionych matematycznie nie jest obojętna, a także do studentów i pracowników naukowych, którzy zainteresowani są zjawiskiem manifestowania uzdolnień matematycznych u dzieci.
Monografia składa się z trzech części:
Część I. Zagadnienie uzdolnień matematycznych na tle problematyki zdolności w pedagogice i psychologii
Część II. Analiza losów szkolnych dzieci przejawiających zadatki uzdolnień matematycznych – prezentacja wyników badań własnych
Część III. Co stymuluje, a co blokuje rozwój zadatków uzdolnień matematycznych?
Edukacja matematyczna to niezwykle ważny obszar życia społecznego. To ona przygotowuje nie tylko do korzystania ze zdobyczy cywilizacji, ale w szerszej perspektywie do świadomego życia opartego na wartościach oraz permanentnym rozwoju.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie