Czarnocka Marzenna „Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu”
W publikacji wykorzystano zakres zagadnień związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwzględniając obowiązujące od 1.09.2017 r. przepisy dot. Organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej wszystkim dzieciom i młodzieży, jak też rozwiązania na rzecz uczniów, którzy z powodu ich szczególnych potrzeb powinni być objęci kształceniem specjalnym lub wymagają indywidualnego nauczania. Uzupełnieniem książki są przydatne w pracy, gotowe do wykorzystania dokumenty, zamieszczone na dołączonej do książki płycie CD.
Książka podzielona jest na 8 rozdziałów:
  1. Prawne uwarunkowania organizacji wsparcia dla dzieci i młodzieży zez specjalnymi potrzebami
  2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  3. Organizacja kształcenia specjalnego
  4. Kwalifikacje nauczycieli i specjalistów
  5. Wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  6. Wzory dokumentów
  7. Podsumowanie
  8. Podstawa prawna

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie