Okładka ksiązki Baker Jed E.  „Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, z trudnościami w komunikacji i kontaktach społecznych”

Baker Jed E. „Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, z trudnościami w komunikacji i kontaktach społecznych”

To podręcznik dla trenerów umiejętności społecznych zawierający 70 lekcji i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży z deficytem umiejętności społecznych.

Publikacja podzielona jest na 9 rozdziałów:

Rozdział 1 – Grupowy trening umiejętności społecznych dla dzieci z zespołem Aspergera
Rozdział 2 – Zespół Aspergera – krótkie omówienie
Rozdział 3 – Diagnoza pod kątem treningu umiejętności społecznych
Rozdział 4 – Strategia nauczania umiejętności społecznych
Rozdział 5 – Gdzie prowadzić trening trening umiejętności społecznych – w klasie szkolnej, małej grupie czy podczas spotkania z kolegą?
Rozdział 6 – Podejście oparte na kontroli zachowania
Rozdział 7 – Wspieranie generalizacji umiejętności
Rozdział 8 – Lekcje umiejętności i ćwiczenia
Rozdział 9 – Wspieranie akceptacji rówieśników przez trening uwrażliwiający i program zachęt

W podręczniku zawarte są propozycje ćwiczeń dotyczące:

  • Umiejętności komunikacyjnych
  • Umiejętności zabawy kooperacyjnej
  • Relacji z rówieśnikami i przyjaźni
  • Radzenia sobie z emocjami
  • Empatii
  • Radzenia sobie z konfliktami

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie