Siemieniecka Dorota, Siemieniecki Bronisław „Teorie kształcenia w świecie cyfrowym”
Ze względu na rosnące znaczenie teorii poznania dla procesu kształcenia autorzy w publikacji zaprezentowali kompletne koncepcje, które w istotny sposób wpływają na współczesną dydaktykę.
Książka podzielona jest na sześć rozdziałów:
Rozdział 1. Tendencje zmian we współczesnej dydaktyce
Rozdział 2. Paradygmaty w dydaktyce
Rozdział 3. Humanistyczne teorie kształcenia na przełomie wieków i ich współczesne odniesienia
Rozdział 4. Behawioralne teorie kształcenia
Rozdział 5. Koncepcje poznawcze w teoriach kształcenia
Rozdział 6. Teorie kształcenia na odległość (nauczanie on-line,  e-learning)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie