Larson Jim, Kołodziejczyk Andrzej „Szkolny system przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Praktyczny przewodnik”
W publikacji autorzy zaprezentowali program szkolenia polskich nauczycieli.
Książka ta  z pewnością pomoże nauczycielom w radzeniu sobie z przypadkami dręczenia wśród szkolnej młodzieży. Jest rodzajem przewodnika, wzbogaconego przykładami scenariuszy do przeprowadzenia zajęć z uczniami. Pokazuje też krok po kroku, jak zbudować i wdrożyć strategię przeciwdziałania przemocy w całym środowisku ucznia.
Publikacja podzielona jest na rozdziały i kroki.
Rozdział 1 Zrozumieć szkolne dręczenie
Rozdział 2 Skala agresji w polskich szkołach
Rozdział 3 Trzy zasady skutecznego zapobiegania zjawisku
Rozdział 4 Osiem kroków programu przeciwdziałania dręczeniu
Krok 1 Stworzenie Zespołu do spraw zapobiegania szkolnej przemocy
Krok 2 Włączenie do akcji kolegów-nauczycieli, rodziców i członków lokalnej społeczności
Krok 3 Ocena problemu
Krok 4 Opracowanie szkolnej polityki, która będzie zapobiegała powstawaniu zjawiska dręczenia
Krok 5 Zorganizowanie dla personelu odpowiednich szkoleń, które pomogą wprowadzić ten projekt w życie
Krok 6 Rozwinięcie wiedzy uczniów o tym, czym jest dręczenie, a następnie ocena zjawiska na podstawie rozmowy z klasą
Krok 7 Zmobilizowanie uczniów – świadków przemocy – do czujności wobec zjawiska dręczenia
Krok 8 Ciągłość i rozwijanie podjętych działań

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie