„Szkoła w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą”. Red. nauk. Beata Szurowska
Poszczególne rozdziały w książkach napisane zostały przez specjalistów w danej dziedzinie, którzy oprócz teorii zajmują się również określonym problemem w praktyce. Każdy rozdział oprócz podstaw teoretycznych, dotyczących omawianego zagadnienia, zawiera również rady, wskazówki metodyczne, przykłady zabaw, utworów, które można wykorzystać w codziennych działaniach organizowanych przez nauczycieli w przedszkolu i szkole oraz przez rodziców w domu.
Rozdziały monografii to:
 • Mały uczeń w szkole – wybrane sytuacje trudne
 • Wagary, niepowodzenia szkolne, niechęć do nauki. Jak szkoła może pomóc dziecku
 • Zadania szkoły w opiece nad dzieckiem znajdującym się w sytuacji rozstania rodziców
 • Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania. Jak szkoła może wspierać rozwój dziecka w zakresie nabywania kompetencji polonistycznych
 • Przyczyny niepowodzeń w nauce matematyki. Jak szkoła może wspierać rozwój dziecka w zakresie rozwijania zdolności myślenia i nabywania kompetencji matematycznych
 • Uczeń zdolny w szkole. Jak szkoła może wspierać rozwój dziecka
 • Zagrożenia i pierwsza pomoc w szkole
 • Nadwaga i otyłość u dziecka w wieku szkolnym. Jak szkoła może pomóc dziecku i rodzinie
 • Przemoc w rodzinie. Jak szkoła może pomóc dziecku
 • Kradzieże, rozboje, nieletni przestępcy. Działania szkoły w obliczu objawów niedostosowania społecznego
 • Wyzwania dla szkoły wobec zagrożeń cyberprzestrzeni
 • Anoreksja i bulimia. Działania szkoły w zakresie profilaktyki oraz wspierania chorych w powrocie do zdrowia
 • Zażywanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Działania szkoły w zakresie zapobiegania oraz profilaktyki uzależnień
 • Uczeń z ADHD. Jak szkoła może wspierać rozwój dziecka
 • Uczeń niewidomy. Jak szkoła może wspierać rozwój dziecka
 • Uczeń niesłyszący i słabo słyszący. Jak szkoła może wspierać rozwój dziecka
 • Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną. Jak szkoła może wspierać rozwój dziecka
 • Edukacja włączająca. Jak szkoła może wspierać rozwój dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie