Wejner-Jaworska Teresa „Szkoła na miarę ucznia z dysleksją”
Autorka książkę skierowała do wizytatorów, dyrektorów szkół, nauczycieli, terapeutów, rodziców dzieci z dysleksją oraz osób z dysleksją.
Książka zawiera wielki zasób wiedzy na temat dysleksji oraz praktyczne propozycje dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych do uczniów z dysleksją rozwojową na poziomach wszystkich etapów edukacyjnych. W publikacji przedstawiona jest ocena oraz oczekiwania rodziców wobec szkół oraz przybliża obraz uczniów z dysleksją rozwojową, ukazując ich samoocenę, relacje z rówieśnikami i marzenia.
Monografia składa się z 5 rozdziałów:
Rozdział 1. Dysleksja jako specyficzne zaburzenie uczenia się
Rozdział 2. Pomoc osobom z dysleksją w praktyce oświatowej
Rozdział 3. Szkoła przyjazna uczniowi z dysleksją w świetle przeprowadzonych badań
Rozdział 4. Szkoła jako miejsce wspierające uczniów z dysleksją – analiza rodzajów działań podejmowanych przez szkoły
Rozdział 5. Obraz wsparcia szkoły w trudnościach związanych z dysleksją z perspektywy uczniów i ich rodziców

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie