OkładkaNowak-Dziemianowicz Mirosława „Szkoła jako przestrzeń uznania”

Publikacja przeznaczona jest dla badaczy oraz uczestników procesów edukacyjnych.

Szkoła to instytucja gwarantująca porządek społeczny. Autorka w pięciu rozdziałach stara się znaleźć odpowiedź na pytanie czy szkołę można tak zmienić, żeby ją jeszcze uratować, czy szkoła może stać się przestrzenią uznania?

Rozdział 1. Perspektywa badań nad szkołą jako przestrzenią uznania

Rozdział 2. (Nie)Bezpieczna szkoła? Deficyt relacji uznania

Rozdział 3. Nauczycielskie walki o uznanie jako indywidualne oraz instytucjonalne praktyki emancypacyjne

Rozdział 4. Między etosem a przetrwaniem. Walka o uznanie w świecie akademickim

Rozdział 5. Wolny (od uznania) rynek pracy absolwentów szkół wyższych

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie