Borecka-Biernat Danuta „Strategie radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego i ich uwarunkowania”
Publikacja zawiera treści w szczególności dla studentów nauk społecznych oraz dla osób zajmujących się na co dzień pracą z młodzieżą.
Konflikty społeczne są naturalnym elementem rzeczywistości, pozytywnym – gdy przebiegają konstruktywnie, prowadzą do akceptacji i porozumienia, negatywnym – gdy niosą dezitegrację i destrukcję. Sytuacja konfliktu z drugim człowiekiem jest jedną z podstawowych sytuacji trudnych w życiu każdego człowieka. Konflikty stwarzają zagrożenie dla cenionych przez człowieka wartości, zaspokojenia jego potrzeb i realizacji dążeń natury społecznej.
Książka podzielona jest na 4 rozdziały:
  1. Strategie radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego i ich uwarunkowań osobowościowych i rodzinnych w literaturze przedmiotu
  2. Metodologia badań własnych
  3. Osobowościowe i rodzinne uwarunkowania stosowanych przez młodzież strategii radzenia sobie w sytuacji konfliktu społecznego w świetle wyników badań
  4. Dyskusja wyników badań

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie