„Samotne ciało. Doświadczanie cielesności przez dzieci i ich rodziców”. Red. nauk. Katarzyna Schier
Dziewięciu autorów w publikacji opisuje relacje ciało-psychika oraz związek cielesności i sposobu jej doświadczania z wczesnodziecięcymi doświadczeniami dziecka z trzech perspektyw: intrapsychicznej, interpersonalnej i kulturowej.
Publikacja składa się z 10 rozdziałów:
  1. „Nauczyliśmy się tego od rąk, które kiedyś nas otaczały” – związek dotyku i relacji z rodzicami z obrazem ciała
  2. Doświadczanie bliskości fizycznej i obraz ciała u dzieci w wieku szkolnym
  3. Obraz ciała a przebieg procesu separacji–indywiduacji u młodzieży
  4. Czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń odżywiania a obraz rodziców w umyśle adolescentów
  5. Niekarmiąca relacja karmienia. Rozważania na temat jedzenia u dzieci z cukrzycą typu 1
  6. „Wewnętrzne plugastwo” – dysmorfofobia a doświadczanie emocji i własnego ciała
  7. Jedzenie jako problem. Kryteria diagnozy i znaczenie objadania się dzieci w wieku 6-13 lat
  8. Nieśmiałość i obraz ciała u dziecka a styl wychowawczy matki
  9. Stawanie się poprzez dotyk. Psychologiczna ocena rozwoju w procesie terapii neurorozwojowej niemowląt
  10. Samotne ciało. Doświadczanie cielesności przez dzieci i młodzież

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie