Borecka-Biernat Danuta, Wajszczyk Katarzyna, Walęcka-Matyja Katarzyna „Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Wybrane problemy”
Konflikty społeczne to nieuchronne zjawisko przenikające ludzką egzystencję, mogące destruktywnie i konstruktywnie oddziaływać na jednostkę czy grupę. Dlatego niezwykle istotne jest poznanie mechanizmów wyzwalających proces konfliktowy, jak i strategie radzenia sobie z nimi, aby rozwijać kompetencje umożliwiające umiejętne zarządzanie tymi trudnymi sytuacjami. Ważne i cenne są podejmowane w publikacji rozważania teoretyczne, które dają możliwość spojrzenia na zagadnienie konfliktu w kontekście środowiska szkolnego i rodzinnego, a także pozwalają na usystematyzowanie pewnych ważnych kwestii.
Publikacja podzielona jest na 3 części.
Część pierwsza – Praca z konfliktem w szkole.
Część druga – Strategie radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego w relacji do osobowościowych uwarunkowań.
Część trzecia – Konflikt w relacjach interpersonalnych dorosłych rodzeństw – zagrożenia i szanse.

 

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie