„Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie. Teoria i praktyka”.  Red. nauk. Marta Filipowicz, Joanna Latała
Niniejsza publikacja to zbiór artykułów, które ukazują złożoną kwestię resocjalizacji nieletnich niedostosowanych społecznie oraz podejmują próbę analizy tego problemu, a także propozycję działań z zakresu resocjalizacji.
Praca składa się z dwóch części tematycznych. Pierwsza część nosi tytuł „Wybrane aspekty resocjalizacji nieletnich – ujęcie teoretyczne” i zawiera teoretyczne rozważania  dotyczące resocjalizacji nieletnich niedostosowanych społecznie. Druga część książki nosi tytuł „Oblicza niedostosowania społecznego – perspektywa praktyczna”.
W tej części książki, autorzy podejmują kwestię praktyki w zakresie działań resocjalizacyjnych.

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie