Jeziorański Marek „Relacja wychowawcza. Rozumienie, modele, propozycja”

Relacja wychowawcza jako zjawisko społeczne potrzebuje namysłu oraz teoretycznego uporządkowania. Wszystko to służy lepszemu zrozumieniu badanych zjawisk i ich uwarunkowań celem optymalizacji procesu wychowawczego. Autor swoje badania podporządkował następującemu pytaniu głównemu: jaki model relacji wychowawczej można uznać za najbardziej adekwatny w kontekście dotychczasowego namysłu pedagogicznego? i przedstawił w książce.

 

 

Publikacja podzielona jest na cztery główne rozdziały:

Rozdział I. Relacja wychowawcza i perspektywy jej ujęć

Rozdział II. Modele relacji wychowawczej

Rozdział III. Trójpodmiotowy model relacji wychowawczej

Rozdział IV. Praxis relacji wychowawczej

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie