Psychoseksuologia. Metody diagnostyczne i terapeutyczne

„Psychoseksuologia. Metody diagnostyczne i terapeutyczne”. Red. nauk. Zbigniew Lew-Starowicz

Publikacja stanowi nieocenione źródło wiedzy dla psychologów rozpoczynających studia specjalizacyjne w zakresie psychoseksuologii i będących w trakcie specjalizacji.

Wiedza w niej zawarta zamieszczona jest w  17 rozdziałach:

1.Psychoseksuologia – nowa specjalizacja w Polsce

2.Zastosowanie klasyfikacji ICD-11 w diagnostyce problemów zdrowotnych związanych z seksualnością

3.Diagnostyka i terapia sprawców przemocy seksualnej w świetle zasad etyki zawodu seksuologa

4.Wywiad seksuologiczny

5.Narzędzia do oceny cyklu reakcji seksualnych

6.Skale i kwestionariusze

7.Metody oceniające czynniki ryzyka i skuteczność leczenia w seksuologii sądowej

8.Metody projekcyjne

9.Substancje psychoaktywne a seksualność człowieka

10.Metody leczenia zaburzeń seksualnych

11.Psychopatia a seksualność

12.Diagnoza zaburzenia kompulsywnych zachowań seksualnych

13.Pedofilia

14.Duchowni w roli sprawców

15.Ofiary i sprawcy zgwałceń

16.Osoby LGB w roli klientów psychoseksuologa. Wskazówki praktyczne

17.Pacjenci z nietypowymi zaburzeniami seksualnymi

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie