Psychologia zdrowia. Wydanie nowe

Heszen-Celińska Irena, Sęk Helena „Psychologia zdrowia. Wydanie nowe”

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wybierających psychologię zdrowia jako przedmiot swojej specjalizacji zawodowej, oraz absolwentów psychologii zatrudnionych w sektorze zdrowia oraz wszystkich zainteresowanych tematem psychologii zdrowia.

Rozdział 1 – Narodziny i rozwój psychologii zdrowia

Rozdział 2 – Psychologia zdrowia jako dziedzina stosowana

Rozdział 3 – Koncepcje i pojęcie zdrowia w psychologii i naukach o człowieku

Rozdział 4 – Modele i podejścia stosowane w psychologii zdrowia

Rozdział 5 – Podejście salutogenetyczne i jego znaczenie dla psychologii

Rozdział 6 – Behawioralne uwarunkowania zdrowia i choroby

Rozdział 7 – Poznawcze uwarunkowania zdrowia i choroby

Rozdział 8 – Modele społecznej psychologii poznawczej wyjaśniające zachowania zdrowotne i zmianę zachowań

Rozdział 9 – Zdrowie i choroba w paradygmacie stresu psychologicznego

Rozdział 10 – Psychologiczno-społeczny kontekst zdrowia i choroby – zasoby i czynniki ryzyka w modelu salutogenetycznym i patogenetycznym

Rozdział 11 – Psychologiczne mechanizmy chorób i dysfunkcji somatycznych

Rozdział 12 – Psychologiczne następstwa choroby

Rozdział 13 – Zachowanie wobec własnej choroby i jego organizacja

Rozdział 14 – Psychologiczne aspekty opieki zdrowotnej

Rozdział 15 – Psychologiczna problematyka kontaktu lekarz–pacjent

Rozdział 16 – Psychologiczna diagnoza zdrowia i choroby oraz kontekstu zdrowia

Rozdział 17 – Interwencje psychologiczne i rodzaje pomocy w psychologii zdrowia

Rozdział 18 – Psychologia zdrowia w wybranych dziedzinach medycyny

Rozdział 19 – Kontekst metodologiczny psychologii zdrowia

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie