Psychologia tremy. Teoria i praktykaKaleńska-Rodzaj Julia „Psychologia tremy. Teoria i praktyka”

Zjawisko tremy znane jest każdej osobie występującej publicznie. Występuje też w najważniejszych momentach życiowych. Celem książki było zebranie i zintegrowanie w spójną całość dotychczasowej wiedzy na temat tremy, płynącej ze wszystkich dostępnych źródeł – nauki i praktyki.

Publikacja podzielona jest na pięć części, w ramach części na rozdziały.

CZĘŚĆ I – Zjawisko tremy w opisach muzyków i psychologów muzyki

CZĘŚĆ II – Trema z perspektywy psychologii sportu

CZĘŚĆ III – Trema z perspektywy psychologii klinicznej

CZĘŚĆ IV – Trema z perspektywy psychologii emocji

CZĘŚĆ V – Radzenie sobie z tremą – regulacja emocji przedkoncertowych

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie