„Problemy nauk pedagogicznych. T. 1, Kształcenie zawodowe. 
Dylematy i perspektywy”. Pod red. Beaty Mydłowskiej
Publikacja ukazuje teoretyczne dylematy kształcenia zawodowego, rozpoczynając od aksjologicznej analizy pojęcia pracy, która w sposób personalistyczny wpływa nie tylko na rozwój osobisty człowieka, ale także bezpośrednio oddziałuje na właściwy rozwój systemów kształcenia zawodowego.
Praca podzielona jest na 3 części. 
Część pierwsza
Dylematy kształcenia zawodowego
Część druga
Kształcenie zawodowe w praktyce
Część trzecia
Kształcenie zawodowe a rynek pracy w świetle wyników badań empirycznych

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie