Wolanin Mikołaj „Prawa ucznia”

Monografia jest adresowana przede wszystkim do uczniów, by uświadamiać ich w przysługujących im prawach, a także do nauczycieli, dyrektorów szkół i wszystkich innych zainteresowanych kwestią praw ucznia. Książka podzielona jest na trzy rozdziały:

Rozdział 1 – Prawne uregulowania instytucji praw ucznia
Rozdział 2 – Przysługujące uczniom prawa i ich analiza
Rozdział 3 – Wiedza uczniów o przysługujących im prawach oraz poczucie ich przestrzegania

Uczniowie mają swoje prawa i obowiązki, które gwarantuje im prawo oświatowe. Dzięki przestrzeganiu praw ucznia buduje się zaufanie do systemu prawnego oraz systemów praw człowieka. Uczniowie muszą wiedzieć o przysługujących im prawach i być przekonani, że są one respektowane. Należy uzmysłowić nauczycielom, że respektowanie praw ucznia ma wielkie znaczenie w procesie tworzenia kultury prawnej. Uczniowie natomiast powinni wiedzieć, co im przysługuje i jak mogą walczyć o poszanowanie swoich praw.

Metody informowania uczniów o prawach zostały wskazane we wnioskach z przeprowadzonych badań.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie