Ziółkowski Przemysław „Poradnik dla organizatora, kierownika i wychowawcy placówki wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kierownika wycieczki szkolnej”

Podręcznik z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, stanowi zbiór najważniejszych wskazówek dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży i jest dzisiaj pilnie poszukiwany. Może być pomocny dla studentów turystyki i rekreacji, wychowania fizycznego i sportu, studentów studiów podyplomowych z zakresu kultury fizycznej oraz dla wychowawców i kierowników kolonijnych oraz nauczycieli.
Rozdziały publikacji poświęcone zostały: czasowi wolnemu, grom i zabawom rozwijającym dzieci, sportowi i wychowaniu fizycznemu, turystyce, rekreacji i krajoznawstwu, pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, wycieczkom szkolnym, koloniom, półkoloniom, obozom, rajdom, biwakom.

W podręczniku znajdują się: wykazy aktów prawnych regulujących organizację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wycieczki szkolnej, przykładowy plan pracy wychowawczo-opiekuńczej na koloniach letnich w Zakopanem oraz przykładowe dokumenty organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wycieczek szkolnych.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie