Lipińska Ewa , Dąmbska Elżbieta Grażyna: „Pisać jak z nut. Podręcznik rozwijający sprawność pisania. Dla obcokrajowców na poziomie B1+/B2”

To podręcznik adresowany do uczących się języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego na poziomie samodzielności B1+/B2. Może również stanowić pomoc w pracy z uczniami klas starszych w szkołach polskich w kraju i za granicą oraz w przygotowaniach do egzaminu biegłości. Składa się z dwóch komplementarnych części:

I. Kompozycja i redakcja wypowiedzi pisemnych
II. Wybrane zagadnienia gramatyczne, stylistyczne i leksykalne

Uwzględniono w nich formy pisemne wymagane na tych poziomach, ale także role komunikacyjne, pojęcia i intencje, które determinują charakter i cel wypowiedzi, tematykę, zagadnienia gramatyczne i stylistyczne oraz techniki pracy z tekstem.
W podręczniku zastosowano innowacyjną metodę nauczania pisania poprzez słuchanie, z uwzględnieniem przekładu intersemiotycznego jako działania mediacyjnego oraz wymogami aktywnego (współ)-uczestnictwa uczących się.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie