Czepczor-Bernat Kamila „Otyłość dziecięca z perspektywy dzieci i rodziców. Aspekt behawioralny, emocjonalny, poznawczy”
Otyłość to jedna z głównych chorób cywilizacyjnych.
W prezentowanej książce, w pięciu rozdziałach, przedstawiono podstawowe informacje związane z diagnozą i badaniami otyłości dziecięcej, ze szczególnym skupieniem się na aspektach związanych z funkcjonowaniem psychologicznym.
Rozdział 1 – Otyłość w grupie dzieci i młodzieży
Rozdział 2 – Wybrane aspekty funkcjonowania behawioralnego, emocjonalnego i poznawczego wśród dzieci i młodzieży
Rozdział 3 – Perspektywa diadyczna (dziecko – rodzic): teoria i badania
Rozdział 4 – Psychologiczne funkcjonowanie dzieci i młodzieży z otyłością – badania własne
Rozdział 5 – Wybrane strategie prewencyjne i interwencje u dzieci i młodzieży z nadmierną masą ciała

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie