Adamowicz Marzena,  Ostrowska Alicja „Orientacje              życiowe twórczych i odtwórczych 13-16-latków”

 

  Publikacja adresowana jest głównie do pracowników nauki,            studentów pedagogiki, nauczycieli, osób z nadzoru                      pedagogicznego oraz rodziców zaciekawionych problematyką.
  Świat wymaga ustawicznego kształcenia, bo ono inspiruje ludzi      do działania, do nabywania umiejętności niezbędnych do              aktywności.
  Książka podzielona jest na cztery rozdziały:
  1.Fenomen twórczości
  2.Orientacje życiowe 13-16-latków
  3.Opis metodologiczny badań własnych
  4.Orientacje życiowe twórczych i odtwórczych 13-16-latków          w empirycznych poszukiwaniach

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie