„Obszary (nie)pewności w pracy współczesnego nauczyciela”. Red. nauk. Joanna Ludwika Pękala, Katarzyna Białożyt-Wielonek

W książce podjęto próbę ukazania zmienności i niejednoznaczności pojęcia pewności zawodowej nauczyciela, począwszy od budującego doświadczenia wynikającego z osobistego sprawstwa, które daje poczucie pewności w działaniu zawodowym – self-efficacy, aż do stanu ambiwalencji spowodowanej dwoistością własnych doświadczeń w pracy pedagogicznej, przeżywania wielu sprzeczności.

Spis treści publikacji:

 1. Obszary (nie)pewności nauczyciela – wytyczenie pola problemowego
 • Stan niepewności w przededniu podjęcia pracy. Czy osobowość wpływa na poziom poczucia własnej skuteczności kandydatów na nauczycieli wczesne edukacji?
 • Poczucie skuteczności zawodowej nauczyciela w opiniach studentów
 • Buforowanie prowizorycznych „Ja” – (nie)instytucjonalne zmiany w przebiegu karier zawodowych nauczycieli
 • Czas w pracy nauczyciela. O problematyczności zarządzania nim
 • Obszary niepewności w pracy nauczyciela z perspektywy emerytowanych nauczycielek
 • Refleksyjność nauczyciela wobec wyzwań epoki niepewności
 1. Obszary (nie)pewności nauczyciela – działania i inspiracje
 • Nauczyciel wobec cyfrowej transformacji rzeczywistości
 • Poczucie własnej skuteczności nauczyciela w kontekście problemu przemocy rówieśniczej wśród uczniów
 • Podręcznik w edukacji wczesnoszkolnej – wsparcie czy ograniczenie
 • Drogowskaz na dydaktycznych ścieżkach czy ścisły kodeks? Zmiany w zapisach dotyczących kształcenia językowego w podstawach programowych edukacji wczesnoszkolnej jako źródło niepewności w pracy nauczyciela
 • Nauczyciel języka obcego a kształcenie zdalne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Inspirujący niepokój i radosna niepewność: pedagogika teatru w przestrzeni szkoły
 • Moi uczniowie nudzą się w szkole. Co wiedzą i sądzą o tym nauczyciele

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie