Wolanin Mikołaj „Obowiązki ucznia”

Monografia adresowana jest przede wszystkim do uczniów, ale także do ich rodziców, nauczycieli i osób zainteresowanych tematyka obowiązków ucznia. Publikacja ma na celu poszerzenie wiedzy osobom, które uczestniczą w działalności polskiego systemu edukacji. Kolejnym celem jest odpowiedź na poniższe pytania:
1. Jaka jest istota obowiązku w systemie praw człowieka (naturalnym i pozytywnym)?
2. Jak zdefiniować obowiązki osób uczących się?
3. Jakie (konkretnie) obowiązki mają osoby uczące się?
4. Jaki charakter mają te obowiązki, kto może je ustanawiać i czy są one powiązane z prawami człowieka w zakresie pochodzenia?
5. Czy istnieje obligatoryjność wypełniania obowiązków oraz korelacja pomiędzy wywiązywaniem się z nich a korzystaniem z praw?
6. Co w przypadku niewywiązywania się z własnych obowiązków?

Autor dokonał analizy poszczególnych przepisów prawnych za pomocą czterech metod: dogmatycznej, funkcjonalnej, historycznej i komparatystycznej tworząc katalog obowiązków osób uczących się.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie