Nauczyciel a szkoła jako przestrzeń uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych

„Nauczyciel a szkoła jako przestrzeń uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych”. Red. nauk. Elżbieta Stokowska-Zagdan, Piotr Miller, Grażyna Cęcelek, Elżbieta Woźnicka

Publikacja skierowana jest do nauczycieli akademickich kształcących przyszłych pedagogów, do nauczycieli szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, do opiekunów i pedagogów szkolnych, do studentów kierunków pedagogicznych i do wszystkich, którzy są zaangażowani w proces współtworzenia wartościowej przestrzeni współczesnej szkoły odpowiadającej na potrzeby wszystkich jej uczestników.

Priorytetem współczesnych systemów edukacyjnych jest kształtowanie u wychowanków umiejętności szybkiej adaptacji do zachodzących zmian, do radzenia sobie z złożonością otaczającej rzeczywistości oraz do świadomego jej współtworzenia i oddziaływania na nią.

Monografia podzielona jest na cztery części:

CZĘŚĆ I. Nauczyciel wobec nowych potrzeb, problemów i trudności uczniów

CZĘŚĆ II. Nauczyciel w procesie kształtowania własnego profesjonalizmu i autorytetu

CZĘŚĆ III. Nauczyciel w dobie cyfryzacji, pandemii oraz edukacji permanentnej

CZĘŚĆ IV. Nauczyciel w wybranych obszarach przestrzeni edukacyjnej

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie