Kołodziejski Maciej, Moska-Kozak Katarzyna „Na dobry początek. Zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym”

Publikacja stanowi propozycję rozwiązań edukacyjnych dla nauczycieli, wychowawców i rodziców w zakresie umuzykalnienia dzieci przedszkolnych i młodszych szkolnych z wykorzystaniem autorskich piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych.

Podział książki to:

  • Założenie wstępne z zapleczem teoretycznym w tle
  • Jak wprowadzić motywy tonalne i rytmiczne według założeń teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona
  • Uczenie się piosenek – sugestie dla nauczycieli
  • Piosenki, opisy zabaw muzyczno-ruchowych oraz motywy tonalne i rytmiczne
  • Śpiewanki bez słów na różnych skalach (tonalnościach)
  • Rytmiczanki w różnym metrum

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie