„Metody i techniki pracy z osobami starszymi z osobami z chorobami otępiennymi i ich rodzinami”. Red. nauk. Ewa Grudziewska

Książka jest adresowana do osób kształcących przyszłych przedstawicieli helping professions, tj. pracowników socjalnych, asystentów rodzin, pedagogów,  psychologów,  opiekunów osób starszych i z chorobami otępiennymi, ale także przedstawicieli zawodów medycznych – pielęgniarki, fizjoterapeutów, lekarzy oraz członków rodzin seniorów. Zawiera cenne wskazania metodyczne do pracy socjalnej z osobami starszymi, a także osobami doświadczającymi chorób otępiennych.

 

Publikacja podzielona jest na 3 główne części:

  • Metodyka pracy socjalnej z osobami starszymi.
  • Osoby doświadczające zaburzeń otępiennych – definiowanie, rozpoznawanie, profilaktyka.
  • Metodyka pracy socjalnej z osobami z zaburzeniami otępiennymi i ich rodzinami.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie