„Jego wysokość dziecko” Red. nauk. Beata Rola
Książka ma na celu dookreślenie pojęć związanych z tematem narcyzmu u dzieci oraz wskazanie sposobów minimalizowania strat powstałych w wyniku tak ukształtowanej osobowości. Opisywane zagrożenia i wyzwania zaprezentowane są głównie z perspektywy pedagogicznej, bowiem opiekunowie, wychowawcy i rodzice mogą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu u dzieci cech niekorzystnych rozwojowo.
Publikacja podzielona jest na 9 rozdziałów:
Rozdział 1 Narcyz, czyli kto? – zrozumieć istotę narcyzmu
Rozdział 2 Zagubiona spójność umysłu, emocji i ciała
Rozdział 3 Jestem piękny i uroczy, popatrzcie w moje oczy
Rozdział 4 Dziecięce lęki
Rozdział 5 Perfekcjonizm rodzica a narcystyczna osobowość dziecka
Rozdział 6 Kompetencje opiekunów sprzyjające budowaniu relacji
Rozdział 7 Zasady komunikacji konstruktywnej
Rozdział 8 Media a pogłębianie cech narcystycznych u dzieci
Rozdział 9 Środowisko wychowawcze a rozwój cech narcystycznych

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie