Jak uczyć dzieci by wykorzystywały w pełni swój potencjał?”

Hollins Peter „Jak uczyć dzieci by wykorzystywały w pełni swój potencjał?”

Dzięki lekturze tej książki czytelnik pozna modele pedagogiczne i sposoby ich zastosowania w praktyce, lepiej zrozumie rolę nauczyciela, przyswoi ogólne zasady nauczania i edukacji, przekona się do koncepcji widocznego uczenia się, uświadomi sobie, jaką role w nauczaniu odgrywa nastawienie ucznia.

Książka podzielona jest na 4 rozdziały:
Rozdział 1. Nastawienie nauczyciela
Rozdział 2. Ogólne zasady nauczania i edukacji
Rozdział 3. Widoczne uczenie się
Rozdział 4. Nastawienie ucznia

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie