Węglarz Józef „Intelektualizacja w edukacji fizycznej. Przykładowe materiały metodyczne”

Celem publikacji jest uczynienie z procesu wychowania fizycznego aktu świadomego udziału wychowanków w nim, bo wzbogaconego informacjami przydatnymi do zrozumienia sensu wysiłku intelektualnego i fizycznego skupionych wokół spraw związanych z kulturą fizyczną w połączeniu z wiedzą uzyskiwaną na innych przedmiotach. Autor podzielił książkę na 2 rozdziały:

Rozdział 1 – Teoretyczne podłoże intelektualizacji w wychowaniu fizycznym

Rozdział 2 – Wybrane obszary wiedzy w opowiadaniach

 

  • Ciało i cielesność
  • Zdrowie i bezpieczeństwo
  • Aktywność fizyczna
  • Kultura fizyczna
  • Olimpizm
  • Varia

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie