Radwańska Anna, Sołtys Anita „Godziny wychowawcze z nastolatkami. Scenariusze zajęć”

Książa skierowana jest do nauczycieli i wychowawców szkół ponadpodstawowych. Zawiera materiały do pracy na godzinach wychowawczych zgodne z podstawą programową.

Książka zawiera 30 scenariuszy:

Scenariusz 1 – Temat: Integracja grupy klasowej
Scenariusz 2 – Temat: Kultura dyskusji i szacunek dla jej uczestników
Scenariusz 3 – Temat: Zachowania kulturalne – savoir-vivre
Scenariusz 4 – Temat: Prawa i obowiązki ucznia
Scenariusz 5 – Temat: Odpowiedzialność prawna uczniów
Scenariusz 6 – Temat: Rola mediacji w szkole i życiu
Scenariusz 7 – Temat: Bezpieczeństwo w sieci
Scenariusz 8 – Temat: Cyberprzemoc – jedno z wielu zagrożeń Internetu
Scenariusz 9 – Temat: Przemoc relacyjna
Scenariusz 10 – Temat: Asertywność, czyli jak powiedzieć „nie” w sposób stanowczy, a nie agresywny
Scenariusz 11 – Temat: Konflikty – jak sobie z nimi radzić?
Scenariusz 12 – Temat: Komunikacja werbalna i niewerbalna
Scenariusz 13 – Temat: Komunikat Ja i komunikat Ty
Scenariusz 14 – Temat: Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna – która jest ważniejsza?
Scenariusz 15 – Temat: Jak prawidłowo i efektywnie się uczyć?
Scenariusz 16 – Temat: Rola wykształcenia i wiedzy w życiu
Scenariusz 17 – Temat: Studia jako kolejny etap w rozwoju człowieka
Scenariusz 18 – Temat: Rola współpracy i pomoc grupy w osiągnięciu celów indywidualnych oraz grupowych
Scenariusz 19 – Temat: Kim jestem? – pojęcie godności ludzkiej

Scenariusz 20 – Temat: Samorealizacja
Scenariusz 21 – Temat: Samoświadomość
Scenariusz 22 – Temat: Niepowodzenie – porażka, czy kolejny etap w rozwoju człowieka?
Scenariusz 23 – Temat: Transseksualizm a transpłciowość
Scenariusz 24 – Temat: Inny nie znaczy gorszy – tolerancja i akceptacja
Scenariusz 25 – Temat: Depresja – choroba cywilizacyjna
Scenariusz 26 – Temat: Stres i techniki relaksacyjne
Scenariusz 27 – Temat: Zdrowy styl życia
Scenariusz 28 – Temat: Anoreksja, bulimia, nadwaga, otyłość
Scenariusz 29 – Temat: Uzależnienie – tytoń, alkohol i narkotyki
Scenariusz 30 – Temat: Czego może nauczyć praca w wolontariacie?

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie