Kilian Marlena „Funkcjonowanie osób w starszym wieku
Publikacja dotyczy procesu starzenia się społeczeństwa,  zainteresowania nie tylko wydłużaniem życia ludzkiego, ale również jego jakością, którego podstawowym wyznacznikiem jest zdolność seniorów do codziennego funkcjonowania. Jest próbą spojrzenia na życie osób starszych w jego wymiarze bio-psycho-społecznym, w kontekście zmieniających się z wiekiem możliwości funkcjonowania. Książka może być wykorzystana w pracy ze studentami jako interdyscyplinarny materiał dydaktyczny znajdujący zastosowanie, np. w zajęciach z gerontologii społecznej, geriatrii, edukacji osób starszych, pedagogice specjalnej starszego wieku, rehabilitacji, psychologii, doradztwa zawodowego osób w wieku 50+, pracy socjalnej czy innych dziedzinach mających do czynienia z człowiekiem w zaawansowanym wieku i zainteresowanych funkcjonalnym wymiarem jego życia.
Podzielona jest na 6 rozdziałów:
I.   Funkcjonowanie w starszym wieku w świetle teorii gerontologicznych
II.  Naturalne zmiany funkcji fizycznych i psychicznych w starszym wieku
III. Patologiczne zmiany funkcji fizycznych i psychicznych w starszym wieku
IV. Funkcjonowanie społeczne w starszym wieku
V.  Sprawność i niesprawność funkcjonalna osób w zaawansowanym wieku
VI. Przystosowanie do starości

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie