Marciniak Renata „E-learning – projektowanie, organizowanie, realizowanie i ocena. Metody, narzędzia i dobre praktyki”

Pandemia koronawirusa wymusiła zmianę trybu prowadzenia zajęć z offline na online. Książka została napisana w celu wspierania i informowania. Wyjaśnia każdy etap e-learningu: metodologię opracowania projektu kursu e-learningowego, organizację pracy w wirtualnym środowisku nauczania, skuteczne strategie realizacji procesu uczenia online, w tym komunikacji i interakcji, planowania i zarządzania czasem, dynamizowania zajęć, motywowania i orientowania uczestników, organizowania pracy grupowej, metody i zasady efektywnej oceny osiągnięć uczniów, metodologię i mierniki oceny jakości kursu e-learningowego oraz wiele innych aspektów e-learningu.

 

 

Publikacja podzielona jest na sześć rozdziałów:

Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu

Rozdział 2. Projektowanie e-learningu

Rozdział 3. Opracowanie programu kształcenia e-learningowego

Rozdział 4. Organizowanie e-learningu

Rozdział 5. Realizacja e-learningu

Rozdział 6. Ocena w e-learningu

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie