Krasowicz-Kupis Grażyna, Wiejak Katarzyna, Filipiak Maja, Gruszczyńska Katarzyna „Diagnoza psychologiczna dla potrzeb edukacji. Standardy dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
Celem powstania tej publikacji jest zaprezentowanie psychologom zatrudnionym w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz dyrektorom tychże  ośrodków wskazówek i sposobów zastosowania w praktyce. Książka ma wspierać psychologów w prowadzeniu dobrej diagnozy przez sformułowanie wskazówek pomocnych w rozwiązywaniu problemów związanych z praktyką diagnostyczną.
Publikacja podzielona jest na siedem rozdziałów:
Część I. Konteksty diagnozy psychologicznej w edukacji
Rozdział 1. Cele i konteksty diagnozy psychologicznej
Część II. Standardy diagnozy psychologicznej w edukacji
Rozdział 2. Standardy etapu I.  Rozpoznanie problemu
Rozdział 3. Standardy etapu II. Planowanie procesu diagnozy
Rozdział 4. Standardy etapu III. Badanie diagnostyczne
Rozdział 5. Standardy etapu IV. Opracowanie wyników diagnozy
Rozdział 6. Standardy etapów V i VI. Planowanie i wdrożenie interwencji oraz ocena jej efektów i badanie kontrolne
Część III. Warunki realizacji standardów w praktyce
Rozdział 7. Kompetencje diagnostyczne psychologa oraz rozwój zawodowy w obszarze diagnozy psychologicznej dla potrzeb edukacji

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie