Jędrzejko Mariusz Z., Taper Agnieszka, Kozłowski Tomasz „Cyberzaburzenia. Cyberuzależnienia”
Publikacja oparta o najnowsze źródła wiedzy i wieloletnią praktykę zawodową autorów w obszarze diagnozy cyberzaburzeń. W siedmiu rozdziałach książki zawarte są praktyczne wskazówki do tworzenia kontraktów cyfrowych oraz diagnozowania cyberzaburzeń.
Rozdział 1 – Cyberuzależnienia, fonoholizm, nałogowe korzystanie z Internetu, czy CYBERZABURZENIA
Rozdział 2 – Specyfika cyfrowych relacji i aktywności a cyberzaburzenia
Rozdział 3 – Sygnały o zbliżającym się cyberzaburzeniu. Kluczowe błędy rodziców.    Wskazówki diagnostyczne
Rozdział 4 – Kierunki diagnozy i terapii przy cyberzaburzeniach – wybrane zagadnienia
Rozdział 5 – Znaczenie snu w rozwoju dziecka. Nadużywanie TC jako predykator cyberzaburzeń
Rozdział 6 – Domowa edukacja medialna – krótki poradnik praktyczny, jak modelować relacje dziecko – nowe
technologie cyfrowe
Rozdział 7 – Właściwa organizacja czasu. Metody modelowania aktywności dzieci i nastolatków poza technologiami cyfrowymi

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie