Okładka książki Ogonowska Agnieszka „Cyberpsychologia. Media – użytkownicy – zastosowania”Ogonowska Agnieszka „Cyberpsychologia. Media – użytkownicy – zastosowania”

Celem publikacji jest m.in. ukazanie potencjału nowej transdyscypliny – cyberpsychologii, która wykracza poza tradycyjne dyscypliny naukowe oraz rozwija się równolegle do cyberkultury.

Awatary, boty i roboty stają się aktywną stroną w komunikacji i relacji z człowiekiem. Ta nowa rzeczywistość w sposób dynamiczny wpływa na ludzkie postawy, emocje i zachowania wobec technologii, także tej, która przyjmuje, nie tylko na poziomie designu, cechy ludzkie.

Książka podzielona jest na dziewięć rozdziałów:

Rozdział 1 – Cyberpsychologia. Nowe horyzonty badania mediów i ich użytkowników

Rozdział 2 – Psychoterapia indywidualna online. Aspekty medialne i (cyber)psychologiczne

Rozdział 3 – Chatboty jako wyzwanie etyczne dla współczesnej psychoterapii. Perspektywa badaczy i praktyków

Rozdział 4 – Profilaktyka uniwersalna patologicznych form używania Internetu przez dzieci i młodzież. Nowa profilaktyka wobec nowych mediów

Rozdział 5 – Edukacja medialna w kontekście (cyber)psychologii. Nowe narzędzia i strategie

Rozdział 6 –Od personalizmu do posthumanizmu. Seniorzy wobec nowych technologii

Rozdział 7 – Miłość, seks i pożądanie 3.0. RealDoll, sexrobotyi femboty

Rozdział 8 – Nowy model kooperacji i zarządzania produktem kreatywnym. Gry problemowe w terapii, edukacji i leczeniu. Perspektywa projektantów (game designers) i użytkowników (game users)

Rozdział 9 – Kultura strachu w mediach i popkulturze cyfrowej

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie