Okładka „Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem”. Pod red. nauk. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej

„Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem”. Pod red. nauk. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej

Książka skierowana jest nie tylko do profesjonalistów, którzy na co dzień zajmują się problematyką komunikacji z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, lecz także do rodzin i opiekunów, którzy spędzają codzienność z tymi osobami, oraz tych, którzy pragną poznać szerszy zakres możliwości komunikacyjnych tej grupy.

Publikacja jest dziełem wielu autorów – naukowców i praktyków. Jest cennym wkładem do badań nad budowaniem form postępowania terapeutycznego, które umożliwią dziecku autystycznemu komunikację społeczną. Prezentowane formy pracy z dzieckiem i jego otoczeniem budzą nadzieję na zbudowanie drogi, która umożliwi dziecku autystycznemu odnalezienie się w środowisku społecznym.

Spis treści to:

 • Kompetencje i dysfunkcje komunikacyjne osób z ASD – ujęcie rozwojowe
 • Komunikacja osób ze spektrum autyzmu – w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań
 • Komunikacja społeczna u dzieci ze spektrum autyzmu w świetle prekursorów rozwoju teorii umysłu
 • Mowa ciała dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Dziecko z autyzmem jako partner dialogu
 • Relacje z innymi jako podstawa komunikacji społecznej osób z autyzmem
 • Behawioralna koncepcja nabywania języka oraz rozwijania mowy i komunikacji u osób z autyzmem
 • Wybór właściwej metody AAC do rozwijania umiejętności porozumiewania się dzieci ze spektrum autyzmu
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Obraz narzędziem komunikacji – znaki i strategie wizualne w usprawnianiu społecznego zrozumienia i komunikacji osób z ASD
 • Zastosowanie AAC w kształtowaniu samoświadomości osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Dziecko z autyzmem w szkole. Wybrane narzędzia komunikacji alternatywnej i wspomagającej wykorzystywane w procesie edukacji osób z autyzmem
 • AAC – Piktogramy w komunikacji i edukacji osób z autyzmem
 • Picture Exchange Communication System (PECS) jako metoda rozwijania umiejętności komunikowania się dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Video modeling jako alternatywna metoda usprawniania komunikacji społecznej dzieci z autystycznego spektrum zaburzeń
 • Technologia wspomagająca jako wsparcie komunikacji alternatywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Rola rytmu i elementów muzykoterapii podczas prób nawiązywania interakcji komunikacyjnej z dziećmi autystycznymi
 • Komunikacja osób głuchych z autyzmem
 • Wspomaganie rozwoju komunikacji osób z autyzmem w świetle przepisów prawa oświatowego
 • Posłowie. Mity i fakty o AAC i naturalnym rozwoju mowy

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie