Pani Marszałek Agnieszka Kapała-Sokalska przekazała plakat Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu
w Słupsku.
fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie