Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku we współpracy z Pomorską Biblioteką Pedagogiczną w Gdańsku tworzą bazę dobrych praktyk nauczycielskich, w celu wymiany doświadczeń w zakresie m.in. rozwijania uzdolnień uczniów. Zapraszamy nauczyieli do dzielenia się materiałami dydaktycznymi.


Nauki humanistyczne

Nauki przyrodnicze

Aby udostępnić materiały do bazy zapraszamy do formularza kontaktowego

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie