AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA –  AKTY PRAWNE

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – [pobierz]
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – [pobierz]
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – [pobierz]
  • Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.)  [pobierz]
  • Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – [pobierz]
  • Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)  Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli  [pobierz] – wygaśnięcie aktu: 2021-09-28
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  [pobierz]uznany za uchylony: 2022-09-01
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  [pobierz] – uznany za uchylony: 2022-09-01
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  [pobierz]akt posiada tekst jednolity (Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie